HOME CONTACT

 

“In het begin vonden de leerlingen het heel vreemd. Ze zeiden, nou ja juf, dit bestaat niet en dit kan niet! Wat is de bedoeling nou? Ze hielden zich heel erg vast aan de realiteit. En dan, na een tijdje, merk je dat ze het los kunnen laten.”
Leerkracht groep 5


 

Creatief denken en doen

Creatief denken omvat een aantal cognitieve en gedragsvaardigheden die ons in staat stellen om problemen op te lossen en nieuwe mogelijkheden te creëren. Denkvaardigheden houden onder meer verband met associëren en analogieën gebruiken. Gedrachtsaspecten zijn bijvoorbeeld uitstel van oordeel, doorzetten en omgaan met tegenstrijdigheden.

Meer dan expressievakken, kunst en cultuur

Creativiteit wordt nog vaak enkel in verband gebracht met activiteiten in het domein van kunst en cultuur, schoolvakken als tekenen, muziek en drama. Maar creativiteit is zoveel meer dan dat. We vinden het terug in alle domeinen waarin mensen actief zijn: dus ook in bijvoorbeeld wetenschap, technologie, economie en zorg.

 


Wat doet creatief denken?

Creatief denken motiveert tot meer en meer veelzijdige (leer)prestaties. Het speelt in op de natuurlijke nieuwsgierigheid, ontdekkingsdrang en experi-menteerdrift van kinderen. Door gebruik te maken van creatieve denkvaardigheden ontdekken en verwerven kinderen actief nieuwe kennis, die beklijft en hongerig maakt naar meer. Omdat kinderen door creatief denken ontdekken dat ze meer kunnen dan ze gedacht hadden, levert creatief denken een positieve bijdrage aan zelfvertrouwen.

Vaardigheid van en voor de 21e eeuw

Omdat onze wereld steeds complexer wordt en ook steeds sneller en onverwacht verandert, is er behoefte aan mensen die daar flexibel en doelgericht mee om kunnen gaan: creativiteit is de menselijke capaciteit die dat mogelijk maakt. Aandacht hiervoor in het onderwijs is dan ook op zijn plaats; we zien dit bijvoorbeeld terug in 'vaardigheden van de 21e eeuw’.

Talentontwikkeling

Creatief denken biedt volop mogelijkheden voor alle kinderen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Talenten waarmee zij zich kunnen verbinden aan hun omgeving en om een betekenisvolle plek te verwerven in de maatschappij. Een maatschappij die zoveel uitdagingen en mogelijkheden biedt dat creatief denken een must is.