HOME CONTACT

 

“Mijn eigen ‘trukendoos’ is groter geworden, mijn eigen creativiteit ook.
Je krijgt instrumenten om aan een les net een andere draai te geven.
Net even zo’n tandje meer.”

Leerkracht groep 5/6

 

 

In het schooljaar 2012/13 hebben 8 leerkrachten en hun leerlingen (in alle leeftijdsgroepen) op 3 basisscholen deelgenomen aan een pilottraject waarin het lesconcept en materiaal werden uitgetest. Na afloop van de pilotperiode vond een kwalitatieve en deels kwantitatieve evaluatie plaats: een open feasibility onderzoek afgerond met een analyse van gestructureerde interviews met de leerkrachten.

In het tijdschrift JSW van januari 2015 verscheen een artikel met daarin de motivatie voor het Ideeëntoestel en een verslag van het testraject en de evaluatie daarvan. Download het artikel (pdf) hier.

 

Bij het uitvoeren van de evaluatie en lopend vervolgonderzoek wordt nauw samengewerkt met dr. Sanne Dekker, dr. Suzanne Mol en prof. dr. Jelle Jolles van het Centrum Brein & Leren en afdeling Onderwijsneurowetenschap, Faculteit der Psychologie en Pedagogiek, Vrije Universiteit Amsterdam.