HOME CONTACT

 

 “Als je dit als enkeling in een school zou doen, dan is het een leuk lespakket maar daarna is het klaar. Dit is iets waar je als team echt voor moet kiezen en waarvan je moet snappen waarom en waar je het in kan zetten.”
Leerkracht groep 5/6

 

 

Studiedag of dagdeel
'De Ontdekking van het Ideeëntoestel'

Doelgroep: Teams: leerkrachten, coördinatoren, begeleiders PO.

Doel: Kennismaking met creatief denken en het lesconcept van het Ideeëntoestel. Begripsvorming, oefening, reflectie en concrete mogelijkheden voor de praktijk.

Groepsgrootte: tot ongv. 25 personen.

Duur: 09:00 - 16:30 (in overleg kan ook een verkort programma van een ochtend of een middag worden aangeboden)

Voor een gemotiveerd team is deze eerste kennismaking met het Ideeëntoestel een feest van ontdekking en ontwikkeling. Je luistert en kijkt niet alleen naar achtergronden over creatief denken en creatieve ontwikkeling maar je doet ook concrete oefeningen en koppelt die aan je eigen onderwijspraktijk. Met elkaar ontdek je wat de mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van creatief denken binnen jouw team en groep. Het Ideeëntoestel is daarvoor een inspirerende, pakkende en tastbare metafoor.

 

 

Tijdens deze studiedag komen de volgende onderwerpen aan bod:

Creativiteit, creatief denken en creatieve ontwikkeling

Wat is creatief denken en welke factoren hangen samen met de ontwikkeling ervan? Welke denkvaardigheden en houdingsaspecten spelen een rol bij deze ontwikkeling? Wat zijn de kenmerken van een creatief leerklimaat?

Ontwikkelingskarakteristiek

Opbouw en structuur, leeftijdsgroepen, creatieve domeinen en observatiepunten. Je maakt een begin met het observeren van creatieve activiteiten in het licht van creatieve ontwikkeling van het kind. Er wordt ingezoomd op twee vaardigheden binnen het domein ‘vergelijken & verbinden’: associatief denken en het herkennen en gebruiken van analogieën.

Het Ideeëntoestel

Waar hebben de Doordenkers zich verstopt? En welke vragen stellen ze tijdens hun ontdekkingtochten? Nieuwsgierigheid en vragen stellen zijn de drijvende krachten achter creatieve ontwikkeling. Luister en kijk naar het verhaal van het Ideeëntoestel. Zoek de Doordenkers en maak zo kennis met het lesconcept.

Oefening en praktijk

Doordenkers vinden van alles uit. Ze worden daarbij geholpen door een vreemdsoortige machine: Het 1000-en-1 Dingen Ding (1001DD). Kruip in de huid van een Doordenker, zet het 1001DD aan, sorteer 1001 dingen en bedenk je eigen unieke creatieve Ideeëntoestel!

Reflectie en transfer

De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke kijk op toekomstige mogelijkheden voor de creatieve ontwikkeling van team en leerlingen. Concrete lesmaterialen geven je houvast om de volgende dag met creatief denken in de klas te gaan experimenteren.

Kosten (afhankelijk van o.m. groepsgrootte en organisatie) op aanvraag.

 

 

Binnenkort worden ook open inschrijving bijeenkomsten georganiseerd. Meer informatie hierover volgt op deze website.

 

Vervolgtraining: Naast of na de studiedag bieden we vanaf het schooljaar 2014/15 meerdaagse trainingen aan waarin diep wordt ingegaan op de creatieve ontwikkeling van leerling, leerkracht en teams, en het gebruik van de ontwikkelingskarakteristiek. Daarbij wordt gewerkt met het boek Het Ideeëntoestel met 18 spetterende lessen, die zich afspelen in en om het Ideeëntoestel.