HOME CONTACT
 

HET IDEEËNTOESTEL

Op deze pagina kunnen de lezers van het boek Het Ideeëntoestel
de materialen die bij de lesbrieven in het boek horen downloaden.

 

   
  De Ontdekking van het Ideeëntoestel
  Uitknipplaat Doordenkers
  Uitknipplaat 1001-en-één-dingen-ding
   
  Leeftijdscluster: Spelers en Volgers (4-7 jr.)
  De IdeeënPOT
  Alles hoort bij elkaar!
  Vormeloze vormen
  Groepjes maken, zo of zo!
  Vreemde vervormingen
  Make-Over
   
  Leeftijdscluster: Ontdekkers en Onderzoekers (6-9 jr.)
  De Groentekeuken
  De Kop-camera
  Zo sterk als een... Doordenker!
  Slaaplepel en Gaaplamp
  De kast
  Gedichten klutsen
   
  Leeftijdscluster: Wereldbestormers! (8-12 jr.)
  De verborgen landkaart
  De geluidskaart
  Het 1001-en-één-dingen-ding
  De hartenwensput
  G.E.K. - Geheel eigenaardige kunst
  Het NODROKEDER van Frankenstein
   

De lesbrieven die eerder werden gepubliceerd in de nieuwsbrieven van Creatief Denken in Onderwijs kunnen niet meer worden gedownload.